Rauman tehtaat

UPM Paper ENA Oy:n Rauman paperitehdas sijaitsee Raumalla sataman ja raskaan teollisuuden teollisuuspuisto Seaside Industry Park Rauman välittömässä läheisyydessä. Rauman paperitehtaalla valmistetaan päällystettyä ja päällystämätöntä aikakauslehtipaperia. Paperin tuotantokyky tehtaan kolmella paperikoneella on yhteensä 960 000 tonnia vuodessa. Henkilöstöä on noin 520. Tehdasalueelle on hyvät maantie- ja rautatieyhteydet. Tehdasalue on vartioitu vuorokauden ympäri ja tehtaalla on oma tehdaspalokunta. Yhteistä infrastruktuuria hyödyntämällä tehdasalueen ja lähialueen muiden toimijoiden kanssa on saavutettavissa synergiaetuja mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • Toimitilat
 • Rakentamatonta teollisuudelle kaavoitettua maata n. 20 ha
 • Hyödykkeet (mm. höyry, sähkönjakelu, raakavesi, puhdistamoliete)
 • Palvelut (mm. jäteveden käsittely, jätteiden hyötykäyttö)
 • Alueella toimivien yrityksien yhteistyö (mm. kuljetukset, asennus- ja kunnossapitopalvelut eri teollisuuden aloilla)


Yhteydet

 • Lentokentät: Pori 50 km, Turku 90 km, Tampere-Pirkkala 140 km, Helsinki-Vantaa 240 km
 • Hyvät tieyhteydet valtateiltä 8 ja 12
 • Rautatie

Vesi

 • Raakavesi tehtaalle 300 l/s
 • Kemiallisesti puhdistettu vesi 200 l/s
 • Juomavesi kaupungin verkosta
 • Jätevesien puhdistus biologisella puhdistamolla

 Sähkö

 • Luotettavat sähköyhteydet, saatavilla jopa 300 MVA, 110 kV
 • Jännitteet 230/400V, 500V, 6kV, 10kV ja 110 kV

 Lämpöenergia

 • Höyry Rauman Biovoimalta
 • Alueella on käytettävissä kaukolämpö