Puutyötehdas

Entinen puutyötehdas 

UPM Rauman tehdaslueella sijaitseva entinen puutyötehdas on toiminut aikoinaan puutaloelementtien talotehtaana. Tällä hetkellä tila toimii puolilämpimänä varastorakennuksena ja kiinteistöhuoltyhtiön ajoneuvovarikkona. Rakennuksen vapaa korkeus on n. 5.5. – 6,5 m. Tilassa on hyvin vähän tilankäyttöä rajoittavia pilareita, joten se soveltuu hyvin esimerkiksi varasto- tai verstaskäyttöön. Rakennuksen kokonaispinta-ala on n. 5000 m2 ja siitä voidaan vuokrata eri kokoisia tiloja tarpeen mukaan. Rakennus lämpeää kaukolämmöllä ja tarvittaessa lämpötilaa voidaan nostaa puolilämpimästä lämpimäksi verstaskäyttöä ajatellen. Tilassa on palonilmoitinjärjestelmä ja kuivasprinkleröinti. Siltanosturia tilassa ei ole.

UPM Paper ENA Oy:n Rauman paperitehdas sijaitsee Raumalla sataman ja raskaan teollisuuden teollisuuspuisto Seaside Industry Park Rauman välittömässä läheisyydessä. Rauman paperitehtaalla valmistetaan päällystettyä ja päällystämätöntä aikakauslehtipaperia. Paperin tuotantokyky tehtaan kolmella paperikoneella on yhteensä 960 000 tonnia vuodessa. Henkilöstöä on noin 520. Tehdasalueelle on hyvät maantie- ja rautatieyhteydet. Tehdasalue on vartioitu vuorokauden ympäri ja tehtaalla on oma tehdaspalokunta. Yhteistä infrastruktuuria hyödyntämällä tehdasalueen ja lähialueen muiden toimijoiden kanssa on saavutettavissa synergiaetuja mm. seuraavilla osa-alueilla:

  • Toimitilat
  • Rakentamatonta teollisuudelle kaavoitettua maata
  • Hyödykkeet (mm. höyry, sähkönjakelu, raakavesi, puhdistamoliete)
  • Palvelut (mm. jäteveden käsittely, jätteiden hyötykäyttö)
  • Alueella toimivien yrityksien yhteistyö (mm. kuljetukset, asennus- ja kunnossapitopalvelut eri teollisuuden aloilla)

 

Ota yhteyttä

​​Mika Nurmi | Päällikkö, Tehdaspalvelu ja projektit, Rauman tehdas | Puh. 020 41 43 583 | mika.p.nurmi@upm.com
UPM Paper ENA
 | Tikkalantie 1 | 26100 Rauma | www.upm.com

Kuvia