UPM Kiinteistöt

UPM Kymi

Kouvolassa, Kuusankosken kaupunginosassa sijaitseva UPM Kymi on moderni tehdasintegraatti, jossa tuotetaan paperia, sellua ja energiaa. Kymijoen rannalla olevaan tehdasalueeseen kuuluu myös Kymin Voima Oy:n biovoimalaitos sekä kalsiumkarbonaattia valmistava Schaefer Kalk Finland Oy:n tuotantolaitos.

www.upmpulp.fi

UPM Energia

UPM Energy on merkittävä toimija Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. 1 500 MW:n tuotantokapasiteetilla mitattuna UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Sähkön tuottamisen lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille.

www.upmenergy.fi

UPM Bonvesta

Kun etsit omaa palaasi kauneinta kotimaata, kannattaa turvautua kokeneen ammattilaisen apuun. UPM Bonvesta on turvallinen kumppani, johon voit luottaa kaikissa kaupanteon vaiheissa.

www.bonvesta.fi

UPM Kiinteistöt

UPM:n Kiinteistöyksikön tehtävänä on hallinnoida konsernille kuuluvia kiinteistöjä, yritysalueita ja muita työ- ja toimitiloja, sekä huolehtia siitä, että kiinteistöportfolio tukee eri liiketoimintojen tarpeita.

UPM Metsä

Pysyäkseen elinvoimaisena ja tuottavana metsää on hoidettava säännöllisesti ja ajallaan sen kierron eri vaiheissa. Metsäammattilaisiltamme saat parhaat neuvot ja palvelut metsäsi hoidon ja hallinnan kaikkiin vaiheisiin vaivattomasti.

www.upmmetsa.fi

UPM Kalso

UPM Kalson viilutehdas sijaitsee Vuohijärvellä, Kouvolassa. Tehdas työllistää noin 120 henkilöä. Tehtaalla valmistetaan järeästä kuusitukista WISA-viilua parkettiteollisuudelle.

WISA-kuusiviilu on korkealaatuinen tekninen komponentti, jolla on merkittävä rooli parketin laadussa. Ohut mutta luja viilu tasapainottaa monikerroksisen parketin rakenteen ja pitää sen suorana läpi koko sen pitkän käyttöiän. Oikein asennettuna ja oikeissa olosuhteissa puutuote kestää yli 100 vuotta.

www.wisaplywood.com